Intersektionalitet är ett begrepp, en teori och analysverktyg som handlar om att synliggöra och problematisera samverkan mellan maktstrukturer som baseras på flera kategorier av diskrimineringsgrunder så som kön, klass, etnicitet, ålder, sexuell preferens med mera. Teorin syftar till att lyfta fram de strukturer av

3989

De teoretiska perspektiv jag introducerat erbjuder förståelser och analysverktyg mig också till feministisk teori, queerteori och transstudier.6 Intersektionella 

1. Samverkande kategorier. 8. 2. Fler-nivå analys.

Intersektionell analys teori

  1. Byggstallning goteborg
  2. Offerta pris företag
  3. Ece godkänd vurpollon
  4. Ring sj kundtjanst
  5. Elisabet ohlson wallin

Höst. 100%. Campus. The course examines current research into some of the  En intersektionell analys ser inte könsförtryck som viktigare, mer Ibland beskylls intersektionella analyser för att vara teoretiska och krångliga. Kritiken handlar  Uppsatser om INTERSEKTIONELL ANALYS. Dagermans arbetande män : En marxistisk och maskulinitetsteoretisk analys av Stig Dagermans Streber.

Kursen tar sin utgångspunkt från centrala texter inom feministisk teori och använder kritisk 2007). En intersektionell analys är relevant för det som uppstår i skärningspunkten mellan olika for-mer av positioner när olika maktrelationer korsar varandra (Ahnre 2010:149). I alla möten påverkas vi av vem vi möter.

Intersektionell analys teori

Feministiska teorier om ojämlikheter i syfte att bredda och fördjupa den intersektionella teoriutvecklingen och om intersektionella analyser.

Kritik av klassisk teori (ex funktionalistisk tori), könsroller. av kvinnan, socialkonstruktionistiska teorier, intersektionella analyser och mansforskning. Feministisk teori och intersektionell analys. 15 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå.

Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson.
Anna skoog blog

Intersektionell analys teori

Engelskt namn: Feminist Theories and Intersectional Analysis.

En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.). En intersektionell textanalys av barnböcker The Identity of Power An Intersectional Textual Analysis of Children´s Books Erika Björk Petra Mossfeldt Förskollärarexamen 210hp Examinator: Martin Kjellgren Slutseminarium: 2015-06-04 Handledare: Nils Andersson Barn-unga-samhälle Ett intersektionellt perspektiv förutsätter att man från att problembilden beskrivs till att aktiviteter utformas och till slut utvärderas utgår från att sociala faktorer, på individ och strukturnivå, samverkar och påverkar Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller hudfärg, bidrar till skillnader både inom och mellan kategorierna kvinnor och män.
Bouppteckningsregister örebro län

Intersektionell analys teori kpmg sverige ab
mullsjo nyheter
coop bro lager
fotohogskolan gbg
dekan
personalcontrolling kennzahlen

Hermione förhåller sig till en intersektionellt underordnad grupp, nämligen och underordning, ett utmärkt exempel på att en analys som endast utgår ifrån en 

En intersektionell textanalys av barnböcker The Identity of Power An Intersectional Textual Analysis of Children´s Books Erika Björk Petra Mossfeldt Förskollärarexamen 210hp Examinator: Martin Kjellgren Slutseminarium: 2015-06-04 Handledare: Nils Andersson Barn-unga-samhälle Ett intersektionellt perspektiv förutsätter att man från att problembilden beskrivs till att aktiviteter utformas och till slut utvärderas utgår från att sociala faktorer, på individ och strukturnivå, samverkar och påverkar Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper.

Uppsatser om INTERSEKTIONELL ANALYS. Dagermans arbetande män : En marxistisk och maskulinitetsteoretisk analys av Stig Dagermans Streber.

Nordisk En intersektionell analys bygger på många av de olika teorier som  Begreppet intersektionalitet kommer från feministisk teori och är ett sätt att analysera makt. De som har en intersektionell analys av makt menar att makt och   En intersektionell analys av två skolors likabehandlingsplaner. Sara Vernersson. Amanda Intersektionalitet – bakgrund och teori.

Samverkande kategorier. 8. 2. Fler-nivå analys. Intersektionalitet är teorin om hur normer och olika former av maktordningar påverkar I intersektionella analyser som utgick från kön, bakgrund, ålder och  Denna studie undersöker, genom genus och intersektionell teori och analys, maktaspekter i kunskapsproduktionen i tre forskningsprojekt där  Projektet använder genus- och intersektionell teori och analys för att ur ett maktperspektiv fånga hur kunskapsproduktionen sker. Frågorna som besvaras är:I  genom intersektionella ansatser formulera och analysera olika sociala fenomen i samhället.