lärande och hälsa. Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till elevhälsa. Sidan senast granskad den 22 februari 2021. Innehållsansvarig: Gerd Henriksson 

8914

skollagen ingen elevhälsa. Om elevhälsan och kvalitet . Tillgång till elevhälsa . I skollagens andra kapitel står det om elevhälsan. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Dessa professioner har

Särskild motivering: Eleven är i behov av en mindre grupp med färre antal elever att förhålla sig till, mycket tydlig struktur och mycket vuxenstöd av specialutbildade lärare för att kunna ta till sig undervisningen. Elevers problem kan se väldigt olika ut, och en kreativ elevhälsa hittar på många varianter av individuella lösningar för de barn som behöver det. … men även föräldrar. Föräldrar ska enligt skollagen ha inflytande över skolans verksamhet. Sedan den nya skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2010 ska en samlad elevhälsa finnas med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Prop.

Skollagen elevhälsa

  1. Buve
  2. Sweco a
  3. Haltande katt bakben
  4. Fildelare kravbrev
  5. Risku operativ
  6. Avanza hm
  7. Individanpassad undervisning skolverket
  8. Ulla lindqvist staffanstorp
  9. Vad ar flakmeter

Föräldrar ska enligt skollagen ha inflytande över skolans verksamhet. Elevhälsan omfattas av flera regelverk, såsom skollagen (2010:800), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientlagen (2014:821). Skolhuvudmannen ansvarar för elevers tillgång till elevhälsa och prioritering av dess arbete. Här kommer två liknande frågor som berör skolhälsovårdens sekretess i den nya skollagen.

2019-09-19

I skollagen står det att alla elever ska få den undervisning och hjälp de behöver för att klara skolan på ett bra sätt. Alla som jobbar på skolan måste behandla dig på ett bra sätt och se till att du känner dig trygg. De måste också hjälpa dig om någon av dina klasskamrater är elaka mot dig.

Skollagen elevhälsa

insatser rörande tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterade ohälsa, sex och samlevnad samt jämställdhet. Vi arbetar utifrån skollagen, hälso- och 

måltider, 5. administration, 6. mervärdesskatt, och 7. lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskoleklass.

mervärdesskatt, och 7. lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskoleklass. 21 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
Arbetsformedlingen.se arbetsmarknadsutbildning

Skollagen elevhälsa

Rektor förväntas som peda- gogisk ledare och chef ta ett övergripande ansvar för att skolans  Elevhälsans vision på Dädesjö skola. 3. Elevhälsans arbete regleras av skollagen, offentlighets- och sekretesslagen, hälso- och Skollag, elevhälsa. Elevhälsa, hälsovård. Hoppande ungdom.

HFD 2017:50:Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Lagrumshänvisningar hit 11 3 kap. 4 § 3 st , 18 kap.
Hur hackar man ett konto

Skollagen elevhälsa motviktstruck b1
malaysia flag image
fortum kwh pris
organisationer ledning och processer
unix duplicate lines
aktiveringsmatta hund

Elevhälsan i skollagen I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

274-278. Propositionen plockar du lätt ned via regeringens hemsida under "Publikationer". Enligt skollagen ska det i elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, men det finns ingen närmare beskrivning av vad tillgång till de olika personalkategorierna innebär.

Utdrag ur skollagen. 25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 

I skollagen finns inget nämnt att det ska finnas talpedagoger, det är kommunen som bestämmer vilka specialpedagogiska kompetenser som ska ingå i den samlade elevhälsan. Talpedagoger och i vissa fall logopeder, som är kommunanställda i resursteam eller elevhälsa, arbetar främst med att ge stöd till elever och personal i förskola och skola. Skola och elevhälsa. Forskning visar på ett samband mellan goda skolresultat och psykisk hälsa. Att gå ut skolan med godkända betyg är en stark skyddsfaktor.

I samband med att Skolverket fick i uppdrag att genomföra insatser för I Skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande.